Algemene beschrijving

Voor landschapsonderhoud is ons uitgangspunt erop gericht om zoveel mogelijk natuurwaarde te creƫren voor flora en fauna. Het belangrijkste hierbij is om per landschapselement (bijv. houtsingels, kleine bosjes, solitaire bomen, knotbomen, hoogstamfruitboomgaarden) de juiste keuzes te maken in het onderhoud. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het omliggende landschap, de wensen van de opdrachtgever en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

De landschapselementen zijn vandaag de dag vaak de schakels tussen natuurgebieden waarlangs de dieren zich kunnen verplaatsen. Daar vinden ze voedsel, schuilgelegenheid en broedgelegenheid maar hierdoor kan er ook belangrijke genetische uitwisseling plaatsvinden tussen diverse genetische populaties van de in de verbinding staande natuurgebieden.

Landschapselementen zijn vaak ook karakteristiek voor een bepaalde streek en van cultuurhistorische waarde. Wanneer ze niet goed onderhouden worden gaat de kwaliteit ervan snel achteruit. Bosjes en houtsingels krijgen bijvoorbeeld een eenzijdige begroeiing waardoor de karakteristieke aantrekkelijkheid ervan afneemt gevolgd door een achteruitgang van de natuurwaarde.

Wilt u dat wij voor u onderhoud uitvoeren dan kunt u contact daarover opnemen met

Martijn Antens 06-8377 0069.