Houtsingels

Een houtsingel is een aaneengesloten lijnvormige beplanting van bomen en struiken met een breedte van ± 5-25 meter. Het enige verschil met een houtwal is dat de beplanting van een houtwal op een opgeworpen wal staat.

Indien een houtsingel voldoende breed is kun je een goed opgebouwde singel bereiken door deze te verdelen in een:

Zoom:        buitenste rand en dient als overgang naar de omliggende gronden, is 2-3 meter breed en

bestaat uit kruidachtigen

Mantel:     grenst aan de zoom en hierin groeien struiken tot circa 3 meter hoogte

Kernzone: struiken > 3 meter en bomen

Beheer:

Het beheer bestaat uit met name hakhoutbeheer met overstaanders. Overstaanders zijn de bomen die je laat staan en die mogen uitgroeien tot volwaardige bomen.

Door ieder jaar  of om de paar jaar een gedeelte van de houtsingel in onderhoud te nemen zorg je altijd voor voldoende voedsel, bescherming en nestgelegenheid in de singel. Indien er voldoende singels in de buurt zijn kunt u uit praktische overwegingen ervoor kiezen om een groot gedeelte in 1 keer te onderhouden.

Meer diversiteit creëer je door te letten op:

  • Diversiteit van inheemse boom- en struiksoorten
  • Te zorgen voor een boomlaag met een struik en kruidlaag (de structuuropbouw)
  • Variatie in leeftijd van bomen en struiken (bijv. door het hakhoutbeheer te spreiden)
  • Te zorgen voor een percentage dood hout

Het dikkere hout (vanaf polsdikte) wordt vaak afgevoerd als zijnde brandhout. Het dunnere hout wordt vaak op rillen of hopen gelegd


en zal binnen enkele jaren verteren. De takkenrillen dienen weer als schuilplaats voor vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten.

Onderschrift: m.n. als het snoeihout overgroeid wordt door bramen is dit een ideale broedplaats voor vogels zoals bijvoorbeeld de zwartkop.

Het versnipperen van snoeihout en dit terugbrengen in de houtsingel raden wij vaak af omdat dit verstikkend werkt op de kruidengroei en omdat door verrijking van de bodem dit de groei van bramen en brandnetels versterkt.

Anderzijds hebben brandnetels een belangrijke waarde als bijv. waardplant voor veel vlindersoorten en braamstruiken geven insecten en vogels weer voedsel en broedgelegenheid. Hierdoor kan het juist weer heel interessant om voor de braamstruiken en brandnetels een hoekje of rand in te richten door daar wat snippers en snoeihout neer te leggen.